Samuel Mwangalalo – Energy Saving Opportunity for Petroleum Industries

1 thought on “Samuel Mwangalalo – Energy Saving Opportunity for Petroleum Industries

  1. Не побачила новизни висвітленої теми. В тезах подано загальновідому інформацію, яка міститься в стандартах серії ДСТУ ISO 50000 “Системи енергетичного менеджменту”.
    Зокрема, впровадивши вимоги стандарту ДСТУ ISO 50004:2016 “Система енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення систем енергетичного менеджменту”, можете поліпшити енергоефективність підприємств нафтової промисловості

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *