Вимоги до оформлення тез доповіді

Вимоги до оформлення тез доповідей

1. Загальні вимоги:
1.1 Рекомендований обсяг тез доповідей разом з ілюстраціями – 1-3 сторінки.
1.2. Тексти анотацій, набираються у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4 (210х297 мм), поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, внутрішнє – 20, зовнішнє – 20.
2. Основний текст набирається наступним чином:
2.1. Стиль «звичайний», гарнітура Times New Roman (Сyr), кегля 14, абзац – 7,5 мм, міжрядковий інтервал 1.
2.2.Порядок набору: УДК (Times New Roman (Сyr), без абзацу, вирівнювання – зліва). Назва доповіді (Times New Roman (Сyr), bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру). Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), bold italic, без абзацу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Сyr), italic, без абзацу, вирівнювання – по центру).
2.3. Відбивка по тексту не використовується за винятком рисунків, формул, таблиць, переліку літературних джерел, які відділюються відбивками зверху та знизу – 8 пт.
3. Для набирання формул використовується вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стиль: Text – Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman (Сyr), italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol – 10. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм.
4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), bold, без абзацу, вирівнювання – по центру.
5. Ілюстрації в тексті повинні бути виконані у растровому форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR), а також додаватися окремими файлами. Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi. Підпис до ілюстрації: Times New Roman (Сyr), bold, без абзацу, вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.
6. Використані літературні джерела наводяться загальними списком в кінці анотації.
7. Анотації (як і тези) подаються українською або російською або англійською мовами.

Зразок оформлення тез доповіді.